Så påverkas ditt utseende negativt av cigaretter

Antalet rökare minskade för första gången någonstans på 1970-talet. Forskningen kring cigaretter och rökning lyckades då äntligen nå ut till allmänheten, trots otroliga ansträngningar från tobaksbolagens PR-avdelningar. Nya forskningsrön om hur dåliga cigaretter är för din hälsa och ditt utseende dyker ständigt upp. Och de är värda att notera.

Är det något som forskarna kring tobak och rökning är väldigt eniga om, så är det att alternativen som finns på marknaden i dag är bättre. Rökare har kunnat hitta alternativ hos PremiumVape.se som erbjuder rökning och nikotin – men utan de ohyggliga sidoeffekterna som tobaksrökning via cigaretter innebär. Snusare har också å sin sida fått ett enormt utbud av ”vita” alternativ till tobakssnus, det vill säga nikotinpåsar som förvisso har sina nackdelar de också, men åtminstone inte innehåller tobak.

Så påverkar cigaretter ditt utseende

Varför är då cigaretter dåliga för dig som bryr dig om ditt utseende? Jo, regelbunden rökning ger dig nämligen torrare hy, rynkor runt munnen och gulnande fingrar. Alla dessa aspekter är så klart samtidigt direkt relaterade till din hälsa. Men för utseendet specifikt, innebär det i grunden att du åldras snabbare, både inuti och utanpå din kropp.

Vill du sluta med nikotin – ta det steg för steg

Att tobak är dåligt, vet det flesta av oss vid det här laget. När du går över till ett tobaksfritt alternativ är det inte guld och gröna skogar, men det är ett bra steg för dig som vill sluta helt och hållet. Det spelar ingen roll om du gör det av hälsoskäl, utseendeskäl eller ekonomiska skäl – att gå över från cigaretter till tobaksfria alternativ är en milstolpe i din väg mot att avvänja dig beroendet. Milstolpar är alltid bra när du sätter mål. Att sluta tvärt är för de flesta av oss inte ett realistiskt alternativ. Rök mindre steg för steg, och välj produkter som är mindre skadliga för din hälsa och ditt utseende.